29.01.2019.

Ширење инвазивних биљних врста захтева едукацију

Наука

Због све израженијих климатских промена, многе инвазивне биљне врсте се убрзано шире и одомаћују, посебно на пољопривредним површинама, због чега је неопходна едукација пољопривредика, али и осталих чинилаца, у погледу сузбијања првенствено амброзије, али и многих других, све заступљенијих коровских биљака. Један од циљева пројекта „Заштита природе од инвазивних биљних врста“, управо је едукација.

Article image
29.01.2019.

У циљу едукације, у суботичкој месној заједници Хајдуково, одржан је семинар за пољопривреднике о инвазивним биљним врстама у склопу поменутог пројекта који се реализује у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија. Семинар је био намењен пољопривредницима из околине Суботице, у близини заштићених подручја Селевењске пустаре, Лудашко језеро, Суботичка пешчара и Парк природе Палић, како би се упознали са значајем праћења и сузбијања коровских биљака, посебно амброзије, али и других које заузимају све веће површине, међу којима је посебно инвазивна ива ксантифолија.

На семинару су говорили представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, који су представили значај и циљ пројекта, пројектне активности и досадашње резултате. Представници Покрајинског завода за заштиту природе указали су на значај инвазивних врста на глобалном и локалном нивоу, док су из ЈП „Палић Лудаш“ презентовали резулате мапирања инвазивних врста у четири поменута заштићена подручја на северу Војводине. Овим мапирањем добијена је база података, који се односе на учесталост инвазивних биљних врста као и на површине на којима се оне налазе. Стручњаци са Пољопривредног факултета у Новом Саду презентовали су резултате анализе банке семена. Разговарало се и о агротехничким мерама али и другим активностима које је потребно применити на сузбијању амброзије и других корова.

Појам инвазивних врста је релативно нов, па се тако многи стучњаци из области агрономије и шумарства током школовања нису сусретали са овим проблемом, а прве стратегије и прописи из ове области донети су тек почетком двехиљадитих. У вези са тим, истакнут је значај информисања, придржавања прописа, као и међународне сарадње.

Основни циљ пројекта „Заштита природе од инвазивних биљних врста“ је смањење ризика по животну средину и спречавање негативних ефеката климатских промена у заштићеним подручјима у пограничном региону Мађарска-Србија, спровођењем заједничких акција у праћењу и мапирању инвазивних биљних врста и сузбијању амброзије. У Војводини су обухваћена поменута четири заштићена подручја, а у Мађарској Национални парк Кишкуншаг код Кечкемета. Очекивани резултати пројекта огледаће се кроз успостављен систем мониторинга инвазивних биљних врста, као и сузбијену амброзију у пограничном региону на укупно 270 хектара.

Пројекат реализује Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у сарадњи са Факултетом за хортикултуру и рурални развој Универзитета Џон фон Нојман из Кечкемета. Укупан буџет износи 284.491 евро, од чега су 241.817 евра средства ЕУ. Пројекат ће трајати до 29.септембра 2019. године.