13.11.2020.

Инжењер који слика кафом

Мултимедијални Извештаји

Саболч Прем, грађевински инжењер из Ходмезевашархеља који слика кафом, обожава лепоту женског тела и положаје тела који ту лепоту истичу. Кафа није материјал за сликање, иако се прима и остаје на папиру. Израда слика монохромне нијансе захтева много рада, међутим, успех оправдава уметника: до сада је имао више изложби, а из разних делова света се интересују за актове сликане кафом.

Article image
13.11.2020.