25.09.2020.

Читаоница — у кафани

Мултимедијални Извештаји

У нека не тако давна времена, књиге и приватне библиотеке биле су доступне само припадницима виших слојева друштва. За „обично“ грађанство отварале су се јавне читаонице, а једна таква у Новом Кнежевцу постојала је — у кафани.

Article image
25.09.2020.