Чланци

Article image
06.05.2021.

Морахалом се отвара и мењају се мерила

Туризам

Јењавањем епидемије болести Covid-19, туристичке услуге Морахалома отварају се у потпуности. Током дугих месеци ограничавајућих мера, спроведени су разни подухвати ради развоја, проширења и улепшавања Морахолома. Нико од запослених није отпуштен, тако да сви спремно, у пуном броју, очекују повратак посетилаца. Није лако само и набројати све програме и могућности за забаву и опуштање, који чине разноврсну и све шароликију понуду за госте у бањe и изван ње.

Вести