26.04.2023.

Наука не припада само мушкарцима

Наука

Скоро у свим интервјуима испитивачи питају успешне жене како усклађују свој рад са подизањем деце. Успешне мушкарце о томе ретко када питају. У свету науке појављује се све више жена и све већи број иницијатива подржава девојке да се приликом професионалне оријентације окрену према науци, са посебним освртом на природне науке.

Article image
26.04.2023.

Двадесет седми април је Дан девојака – тог дана ће удружење Жене у науци (НаТе) организoвати манифестације о професионалној оријентацији за девојке. Њихов декларисани циљ је да младе девојке храбро и одлучно крену ка природним наукама, технологији, инжењерским наукама и математици, које се скраћено спомињу као СТЕМ.

Главна покровитељка Дана девојака 2023. године је првакиња шаховске олимпијаде Јудит Полгар. У оваквим ситуацијама најинспиративнија предузећа, универзитети и истраживачке установе земље широм отварају врата ученицама виших разреда основних и средњих школа. Изблиза могу да се посматрају научне, технолошке и техничке професије, а њиховим представницима могу да се постављају питања. За један дан хиљаде младих девојака могу да стекну доминантан доживљај за професионалну оријентацију.

Жене се од прве половине 20. века у све већем броју појављују у науци. И поред тога, још увек их је мање од мушкараца, а много мањи број доспе на руководеће функције и позиције где се одлуке доносе. (Види наше табеле које нам је дала на располагање Управа за међународне и јавне односе Универзитета наука у Сегедину). Осим снажног културног наслеђа друштвених улога до данас, не постоји суштински разлог да то буде тако. Све више организација ради на томе да младе девојке на основу сопственог искуства и доживљаја, а не следећи друштвена и породична очекивања, донесу одлуку у ком правцу ће се даље школовати. Узори много значе. Не само у Мађарској, непроцењиву улогу има појављивање Каталин Карико, која се из обичне породице изборила да дође на прву линију светске науке и оствари истраживачки резултат чији је практичан значај потврђен за време пандемије ковида.

Потврдило се, такође, да је истраживачица из Мађарске веома делотворна јавна личност. Није само ефикасна, већ и занимљива, одличан је узор, симпатична, о сложеним теоријским питањима уме да говори на опште разумљив начин. Као што смо већ раније писали на нашем сајту, чак је и изложба постављена од фотографија са уручивања међународних одликовања привлачила велики број посетилаца.

Поред представљања узора, више организација помаже у професионалној оријентацији девојака и отклањању препрека на путу младих научних истраживачица. Академија наука Мађарске је 2016. године формирала Председничку комисију Жене на истраживачком животном путу, чији је задатак да помаже женама у професионалном напредовању и доспевању на руководеће позиције. Удружење Жене у науци сваке године расписује конкурс за Награду истакнутим женама у науци. Овом наградом је 2023. године признат научни рад биолошкиње др Каталин Шољмоши и хемичарке др Јулиане Олах. А за подржавање и менторисање истраживачког рада одликована је самостална лабораторијска сарадница Илдико Бенше Фекете.

„Наука и научно истраживање не припада само мушкарцима, жене имају места и у области информатике“ – изјавила је у репортажи објављеној на порталу Универзитета наука у Сегедину Богларка Газдаг Тот, којој је ова награда додељена 2018. године. „За научне резултате је потребна ангажованост. Мени није терет, већ извор радости када у недељу увече, након што децу ставимо у кревет – могу да читам, рецимо стручну литературу.“ О својим идејама за будућност је рекла да жели да постане професор који ће резултатима направити „пробој важан за цело друштво.“