22.06.2019.

Млади су уживали истражујући и учећи о природи

Наука

Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ је у оквиру прекограничног пројекта „Одрживо управљање воденим стаништима прекограничног слива језера Палић и Лудаш“, организовало истраживачко-едукативни камп у ком су учествовали ученици и студенти из Суботице и Баје из Мађарске са својим професорима. Током седам дана, они су се упознали са природним вредностима заштићених подручја и угрожавајућим факторима.

Article image
22.06.2019.

У Визиторском центру у Хајдукову, ученици Хемијско-технолошке школе и студенти Грађевинског факултета у Суботици и Националног факултета јавне службе из Баје, боравили су од 15. до 21. јуна. Током неколико дана проведених у природи, кроз мултидисциплинарни приступ, стекли су нова знања: слушали су предавања о заштити животиња, упознали се са разним типовима праћења стања воде, флоре и фауне, са радом стручне и чуварске службе у заштићеном подручју, а радили су и истраживања и мониторинг квалитета и квантитета вода Палићког и Лудашког језера. Како нам је рекла једна од учесница кампа,Анђелија Стокин, највише су научили истражујући природу. Посматрали су птице, истраживали паукове и друге инсекте, шетали кроз нетакнуту природу, а оно што ће понети кући је свест о важности очувања животне средине, коју ће пренети и другима.

— Свакако ћемо се и сами другачије односити према природи, али ћемо се трудити да и људе из своје околине подстакнемо да је чувају — да не бацају смеће, да не пуштају гласну музику како не би уплашили животиње и све остало што људи иначе раде а чиме штете природи.

Иако техничари за заштиту животне средине из Хемијско-технолошке школе у Визиторски центар долазе редовно, овај камп је био прилика да и ђаци других образовних профила проведу недељу дана у природи. Њихова професорица је такође научила нешто ново и успела да унапреди своје стручно знање, што је и био циљ.

— Имали смо прилике да се детаљно упознамо са стањем водних ресурса и уопште екосистема, са бројним биљним врстама, имали смо веома едукативне шетње, током којих смо обишли цело заштићено подручје. Ђаци су баш уживали, иако су стазе биле дуге и захтевне и драго ми је што су имали могућност да упознају своју околину.

Током трајања кампа, учесници су водили кампању за и против очувања животне средине, те су на основу стечених информација водили дебату и представили своје закључке. Осим предавања и радионица на тему паукова, улоге канала у еколошком коридору и орнитологије, учесници су обишли заштићена подручја којима „Палић-Лудаш“ управља, посматрали разлике између квалитета воде у различитим секторима језера Палић и разговарали о еколошким проблемима.

Ово је други камп који је реализован у оквиру пројекта „Одрживо управљање воденим стаништима прекограничног слива језера Палић и Лудаш“, Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Пројекат је почео 2017. и траје до краја септембра текуће године, а финансира се средствима Европске уније у износу од око 380.000 евра, док је његова укупна вредност око 448.000 евра.