28.06.2019.

Лабораторија за стицање знања и унапређење пословања

Наука

Захваљујући пројекту „Регионална иновациона лабораторија за индустријску аутоматизацију и мехатронику — РИЛИАМ“, који се реализује у оквиру прекограничног програма Мађарска-Србија, на Високој техничкој школи струковних студија у Суботици и на Универзитету у Сегедину, отворене су лабораторије које ће служити као подршка малим и средњим предузећима у областима примене иновационих технологија.

Article image
28.06.2019.

Лабораторија на Универзитету у Сегедину опремљена је опремом погодном за примену индустријске роботике и аутоматизације у прехрамбеној индустрији, док је на Високој техничкој школи у Суботици опремљена опремом погодном за аутоматизацију и роботизацију производних технологија. Суботичка лабораторија је недавно отворена, а том приликом је одржанa и обука из области индустријске аутоматизације, односно мехатронике. У обуци је учествовало преко 30 представника малих и средњих предузећа јер је пројекат с једне стране усмерен и на то да се њихове компетенције у области индустријске аутоматизације подигну на виши ниво, с обзиром на то да за тим постоји потреба у индустрији у окружењу. Поред привредника, радионици су присуствовали и студенти, такође као циљна група пројекта. То су млади људи које за неколико година очекује улазак на тржиште рада и радионице попут ове су прилика да се већ сада припреме за оно што их очекује.

Лабораторија ће и убудуће бити отворена за све заинтересоване компаније које раде у овој области и које имају жељу да унапреде своје пословање. Наиме, како је истакао директор Високе техничке школе, Игор Фирстнер, опрема је веома скупа и можда једно мало предузеће нема средства која би инвестирало у индустријског робота, а да притом и не зна да ли то њему уопште треба и може ли са њим да ради. У лабораторији ће имати могућност да то испробају на најсавременијим индустријским роботима који постоје на тржишту, од којих су три набављена у склопу пројекта док четвртим школа располаже од раније. Индустријска аутоматизација је неминовност јер се протеклих година суочавамо са недостатком радне снаге, а то је тренд који ће се наставити и у будућности, а са друге стране, ако нам техника то већ омогућава, пре ћемо у процесу рада користити машине него сопствене руке, сматра Фирстнер.

Лабораторија је опремљена и ПЛЦ контролером на којем ће студенти моћи да вежбају ПЛЦ програмирање, а уколико буду имали адекватно знање и да се, по завршетку студија, запосле у предузећу "ПеЛЦер", које је учествовало у опремању лабораторије ПЛЦ контролером. Према речима Стипана Ђураковића, директора ове фирме, лабораторија је изузетно важна и за привреду, која ће овде моћи да одржава тренинге за своје запослене, да стекну нова знања и вештине, али и да дође до нових, стручних кадрова.

Осим Високе техничке школе из Суботице и Техничког факултета Универзитета у Сегедину, у пројекту „РИЛИАМ“ учествују и Пословни инкубатор Суботица и Инжењерска комора Округа Чонград. Реализација је отпочела пре годину дана, а рок за завршетак је крај фебруара 2020. године. Укупан буџет пројекта износи око 250.000 евра, од чега су средства Европске уније око 212.000 евра. Пројекат за резултат треба да има и развијену онлајн базу података која ће представљати везу између пројектних партнера, других корисника и свих заинтересованих грађана; развијену мрежу између постојећих компанија и новооснованих предузећа, младих истраживача и студената у пограничној области, као и интерактивни канал размене информација између учесника путем ког ће млади инжењери имати могућност решавања комплексних техничких проблема.