24.02.2023.

Полицајци за ђаке

Наш регион

Дете не осећа разлику између „ученичке шале“ и кривичног дела. Полиција Мађарске се, међу низом задатака, бави и безбедношћу школа и ученика, као и њиховом едукацијом, превенцијом незгода и криминала међу омладином.

Article image
24.02.2023.

Комисија за превенцију незгода Жупаније Бач-Кишкун је 16. фебруара ове године одржала конференцију за школске полицајце Жупаније на којој су школски полицајци у оквиру квалитетних предавања добили помоћ за свој рад – информисала је Служба за медије Полицијске управе Жупаније Бач-Кишкун.

Програм „Полицајац школе“ покренут је септембра 2008. године. Суштина тог програма је да школе које су се прикључиле овом програму, посредством полицајца који је за то одређен, могу да одржавају непосредан контакт са полицијом. Контакт школског полицајца је јаван, истакнут је на плакату у школи, односно доступан је и код руководиоца установе. У случајевима који не захтевају хитну интервенцију, школски полицајац може непосредно да прима пријаве и молбе наставника, деце и родитеља, и у вези са насталим проблемима даје претходну информацију. Организује, односно држи предавања и радионице о спречавању криминала и незгода. По могућности, учествује на битнијим школским догађајима, на родитељским састанцима информише заинтересоване о својим активностима, односно о могућностима родитеља и ученика. Прати стање у погледу безбедности саобраћаја и јавног реда у околини школе.

На конференцији су школски полицајци између осталог слушали предавање Удружења за заштиту животиња Агрос из Кечкемета, које едукује децу о правилима одговорног држања животиња, а све то је демонстрирано презентацијом послушности са псом. У данашње време је све више ситних животиња – кућних љубимаца, а нажалост, све је више и „истераних“ животиња без газди. Управо због тога је посебно важно да деца упознају одговорност у вези са држањем животиња, јер је највише оних животиња за које су деца „молила“, а после су им досадила те су их запустила. Комисија за превенцију незгода Полицијске управе Жупаније Бач-Кишкун, заједно са Удружењем за заштиту животиња Агрос, на школским предавањима и летњим камповима скреће пажњу деци да куца или маца нису само „играчке“, већ осећајна бића „за које“ сносе одговорност.

Школски полицајци су постали богатији за драгоцене информације у вези са опасностима које крије интернет. Опште је позната чињеница да су деца данас без изузетка већ у нижим разредима искусни корисници телефона и компјутера. Сва ова средства су повезана са интернетом, чак и деца најчешће преузимају садржаје са интернета, користе он-лајн апликације, а истовремено нису свесна опасности које оне крију.

Дете може да буде подједнако жртва, а и починилац „кривичних дела на интернету“ – с једне стране због тога што не препознаје акције прибављања информација починилаца кривичних дела, односно може да постане жртва узнемиравања и уцене, а с друге стране и сама могу да објаве и поделе забрањене садржаје. Често је реч само о томе да дете не осећа разлику између „ученичке шале“ и кривичног дела. Школски полицајци, уз помоћ референата полицијских управа за превенцију кривичних дела, могу да скрену пажњу ученицима како да користе средства комуникације, на шта да обрате пажњу приликом приступа он-лајн садржајима, да не буду изложени повећаној опасности.