30.01.2019.

Богатство Лудашког језера

Наш регион

Лудашко језеро смештено је на крајњем северу Бачке, 12 километара источно од Суботице. На његовој обали леже насеља Лудаш, Хајдуково и Носа. Давне 1955. године, проглашено је за природно добро од великог значаја, 1994. године за специјални резерват природе, a 1977. године уврштено је на Рамсарску листу, односно листу влажних подручја од међународног значаја.

Article image
30.01.2019.

Како водена, мочварна станишта представљају веома значајна станишта за одржив екосистем, са великим биодиверзитетом, основ за њихов развој и очување разноликости врста је константно спровођење мера активне заштите природе, како воде тако и приобаља. О подручју Лудашког језера које се простире на око 2000 хектара, од којих 850 представља рамсарско подручје, брине Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ спровођењем низа активности у циљу очувања и побољшања водног режима.

— Како бисмо побољшали квалитет воде у приобалном делу Лудашког језера, спроводимо мере активне заштите природе испашом подолских говеда и водених бивола. У протеклом периоду ледења, извршена је сеча трске, јер је она биомаса која труљењем у води убрзава процес цветања воде. Износећи ту биомасу, омогућавамо да вода остане бољег квалитета. Свако водено тело, сваки екосистем, тежи некој сукцесији и ако се не би спроводиле мере активне заштите природе, постепено би све обрасло и претворило се у ливаду — истиче Сандра Чокић Рех, руководилац сектора заштите природе у ЈП „Палић-Лудаш“.

Поред проблема трске, ту су и узурпација обале, употреба пестицида на пољопривредним земљиштима уз саму границу са језером, као и веза Лудашког језера са каналом Палић-Лудаш, тачније канализацијом насеља Палић, чије решавање је предвиђено у оквиру пројекта „Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и језера Лудаш“.

— Претња за Лудашко језеро је веза са канализацијом насеља Палића, али се тај проблем успешно решава путем поменутог пројекта. Њим је планирано одвајање канализације како се она не би упуштала директно у канал Палић-Лудаш, па затим посредно у Лудашко језеро, него ће постојати посебан канал који ће ту воду одводити до пречистача отпадних вода. На тај начин ће Лудашко језеро остати без прилива веће количине воде, међутим, вода која буде долазила из Палића ће бити знатно чистија.“

Лудашко језеро, као једно од мноштва рамсарских подручја у 170 држава у свету и специјални резерват природе, обилује великим бројем строго заштићених врста, а како је оно по свом географском положају на источном миграционом путу сеобе птица, велики значај има управо фауна птица међу којима су најзаступљеније чапље, гуске, патке и трстењаци. Ако говоримо о другим животињским врстама које настањују ово мочварно станиште, ту су подолско говече, водени биво, видре, слепи мишеви, вилини коњици, барске корњаче и рибе, док се од биљних врста могу пронаћи чак три врсте орхидеја.

На језеру постоји Визиторски центар који нуди и организује различите програме и активности. Овде се традиционално одржава еко-камп, још од 1987. године.Поред образовног туризма, Лудашко језеро има велики потенцијал и у развоју етно туризма. Окружено је старим салашима, који чувају моделе традиционалне градње, тршчане кровове, помоћне зграде од плетера и блата. У близини су виногради, вински подруми, као и језеро Палић.