23.11.2023.

Ако морамо, живимо заједно са багренцем

Наш регион

Недостаје и новац, а и људи како бисмо на Алфелду истребили све незавичајне инвазивне врсте. Међутим, посебна, заштићена станишта заједница могу да се заштите од уништавања инвазивних врста. На стручном дану Ждраловања на Белом језеру еколози и заштитари природе су говорили о томе шта можемо да учинимо против багренца који осваја све веће територије.

Article image
23.11.2023.

Жбунасти багренац (Amorfa fruticosa L.) је у Мађарској шеста најраспрострањенија врста међу инвазивним биљкама. На Алфелду се – пре свега у плавном подручју Тисе – брзо шири дрвенаста биљка која је некада нaмерно унета код нас. Воли влажно алувијално тло, али не може да опстане у слатинастим ритовима или на пешчарама.

Истраживач Факултета природних наука Универзитета наука у Сегедину Ласло Бакачи је на стручном дану у месту Шандорфалва говорио да је главна опасност од багренца уништавање биолошке разноликости тамо где се он прошири. Ствара веома густ дрвенаст покривач, осенчи подручје, због чега велики број врста биљака и инсеката испод њега изумре. Штети доприноси и стално опадање лишћа жбуња, а растући слојеви шевара спутавају ницање аутохтоних врста. Сегедински истраживачи сматрају да подручја загађена багренцем треба тачно открити и заштити се од њега. Одговарајући начин је испаша. Говеда и овце воле крошње багренца, биљка лептирњача која производи азот има добру хранљиву вредност. Тамо где је већ створен дрвенасти покривач, дрвене делове треба одстранити машином за ломљење шибља, а после стока поједе свеже изданке. Важно је рећи да испашом не може коначно да се истреби багренац, али може да се спутава његово штетно дејство и у великој мери врати ранији екосистем.

На наше питање, чувар заштите природе Управе Националног парка Кишкуншаг Андраш Алберт је много практичније пришао проблему. Укидање биодиверзитета ће укинути отпорност природних животних заједница. У највећем броју природних штета постоје преживеле врсте које су протоком времена способне да врате нормално функционисање раније биоценозе. Међутим, багренац потисне раније присутне биљне врсте, а тиме уједно и животиње које су се њима храниле. Багренац нема трокраке гране – то јест птице немају где да саграде своја гнезда – тако су и оне потиснуте са подручја захваћена инвазијом. Испаша би била одговарајућа одбрана, али број стоке која пасе стално опада. Само по себи говедарство и овчарство на тај начин није економично, а захтева и начин живота без слободног времена који данас мало ко прихвата. Национални парк склапа уговоре са сточарима за коришћење њиховог подручја за испашу. Тамо где су подручја класификована у категорију која одговара регулативи, сточари ће добити допунску подршку, тако се већ исплати. Али ово није свугде могуће, а национални парк има међу задацима и потискивање других инвазивних врста.

Нема ни довољно средстава, а ни људства да се инвазивне врсте свугде потисну. Треба да се одреди приоритетни редослед. Багренац се највише шири на плавним подручјима, на којима је редак вредан и заштићени или повећано заштићени екосистем. А ни плодно земљиште није толико вредно, то јест реалност је да багренац не треба свугде истребити, јер се и не може. Морамо научити живети заједно са багренцем – ако се мора, може да се толерише његово присуство.