29.07.2020.

Прекогранични програм развоја агробизниса

Економија

Погранични регион располаже веома повољним географским и метеоролошким предусловима за развој пољопривредне производње. Међутим, тај потенцијал није у потпуности искоришћен. Осим тога власничка структура обрадивог земљишта је такође неповољна, јер постоји велики број малих имања, која са собом носe и недовољно радне снаге и неефикасну употребу механизације, односно немогућност адекватног коришћења расположивих ресурса.

Article image
29.07.2020.

Висока техничка школа струковних студија из Суботице, Фондација „Pro Sciencia Naturae“ из Сенте и T.G. School из Мађарске, удружили су своје снаге у оквиру ИПА пројекта „Прекогранични програм развоја агробизниса – C-AGRO-Dev“ и у протекле две године започели јединствени програм образовања и информисања на овом пољу, који је за циљ имао повећање нивоа компетенција у случају породичних имања, односно пољопривредника. Повећање нивоа компетенција односи се како на предузетништво, тако и на савладавање техника и технологија, које омогућавају виши ниво употребе информационих технологија и одрживог пословања у области пољопривреде.

Да би се циљ пројекта остварио, партнери су израдили веб платформу, извршили су истраживање, развили мноштво едукативних садржаја, одржали бројне радионице. Такође, обезбедили су приступ подацима добијеним од распоређених агрометеоролошких станица и опреме која је набављена у оквиру пројекта.

Висока техничка школа струковних студија учествовала је у пројекту као партнер са специфичним задужењима, као што су анализа постојећег стања у области обновљивих извора енергије у пољопривреди, развој курикулума, стварање мултимедијалног окружења базираног на развијеним курикулумима, као и теоретски и практични тренинзи за фармере.

Први корак у развоју едукативног садржаја чинило је истраживање, односно израда студије о потенцијалима обновљивих извора енергије у Војводини. Истраживање је започето анализом метеоролошких података, односно анализом могућности употребе различитих облика обновљивих извора енергије. Употреба енергија сунца, ветра, геотермалне енергије и биомасе, показали су се као облици обновљивих извора енергије који реално могу да се експлоатишу у овој регији, потенцијално на задовољавајући начин, како са аспекта финансијске, тако и са аспекта експлоатационе одрживости. Студија, која је доступна на два језика, на српском и на мађарском, садржи детаљан опис обновљивих извора енергије, са неопходним подацима потребним за доношење одговарајуће одлуке.

На основу резултата истраживања, експерти са ове високообразовне установе су приступили развоју курикулума, који на одговарајући начин заинтересованим пољопривредницима приближава тему обновљивих извора енергије. Након курикулума, кренуло се са развојем едукативног материјала. Тако су настала укупно четири модула у оквиру теме обновљивих извора енергије, посебно на српском и посебно на мађарском језику. Модули су: енергија ветра, енергија сунца, геотермална енергија и биомаса.

Да би се едукативни материјал што више приближио циљној групи, током маја и јуна организован је низ двојезичних тренинга, који су због пандемије коронавируса одржани онлајн.

Пројекат је трајао од 1. јула 2018. до 30. јуна 2020. године. Укупан буџет износио је 334.449 евра, од чега су средства Европске уније 284.281 евра.