2019.01.29.

A veszélyes növényfajok elterjedése edukációt kíván

Tudomány

A mind kifejezőbb éghajlati változásoknak következtében több veszélyes növényfaj rohamosan terjed, kiváltképpen a mezőgazdasági területeken. Emiatt elengedhetetlen a mezőgazdászok és a növényirtók edukációja – külön tekintettel a parlagfüvet és egyéb gyomnövényeket irtók szakemberekre. A Mentsük meg a természetet a veszélyes növényektől elnevezésű projektum célja éppen az edukáció.

Article image
2019.01.29.

A szabadkai hajdújárási helyi közösségben megrendezésre került az az edukációt előtérbe helyező tanácskozás, amelyen főként mezőgazdasággal foglalkozók vettek részt. A rendezvény a magyar-szerb Határon Átnyúló INTERREG IPA program keretében valósult meg. A tanácskozást elsősorban a szabadkai és környékbeli mezőgazdászok részére szervezték meg a Szelevényi homokhátság, a Ludasi-tó és a Palicsi Természeti Park területén fellelhető veszélyes növényfajokról, különös tekintettel a parlagfűre és azokra a káros növényekre, amelyek egyre terjednek a mezőgazdasági területeken.

A tanácskozáson felszólaltak a Tartományi Városfejlesztési és Környezetvédelmi titkárság képviselői, akik ismertették a projektumot, annak célját és eddigi eredményeit. A Tartományi Természetvédelmi Intézet képviselői rámutattak a veszélyes növényfajok helyi és globális elterjedésére, miközben a Palics Park Közvállalat szakemberei bemutatták a már említett négy észak-vajdasági területen megtalálható veszélyes növények élőhelyéről készült térképet. Az újvidéki Mezőgazdasági Egyetem munkatársai ismertették a magállományt meghatározó felmérések eredményeit. Szó esett még a lehetséges agrotechnikai megoldásokról a veszélyes növényfajok terjedésének megakadályozását illetőleg, továbbá a parlagfű és egyéb gyomok kiirtását előirányzó aktivitásokról.

A veszélyes (invazív) elnevezése ezeknek a növényeknek aránylag új, így sok mezőgazdasági és erdészeti szakember iskoláztatása során nem is találkozott ezzel a kifejezéssel, és az ez irányba tett intézkedésekre vonatkozó szabályok is csak a 2000-es évek elején születtek meg. Ezzel kapcsolatosan hangsúlyt kap az informálás, az előírások betartása és a nemzetközi együttműködés.

A Mentsük meg a természetet a veszélyes növényektől elnevezésű projektum alapcélja, hogy csökkentse annak veszélyét, hogy a szóban forgó növényfajok károsítsák az élővilágunkat, valamint a kedvezőtlen időjárási viszonyok negatív hatásait a magyar-szerb határvidéken. Ennek érdekében közös projektummal dolgozzák ki a parlagfű és egyéb veszélyes növények elleni aktivitásokat, valamint ezen növények élőhelyeinek feltérképezését. A program a Vajdaságban a már említett négy természetvédelmi területet, Magyarországon pedig a Kecskemét közeli Kiskunsági Nemzeti Park térségét öleli fel.

A projektumot a Tartományi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Titkárság valósítja meg a kecskeméti Neumann János Vidékfejlesztési és Hortikulturális Egyetemmel karöltve. A teljes beruházás összege 284.491 euró, amelyből 241.817 eurót az Európai Unió biztosít. A projektum 2019. szeptember 29-én fejeződik be.