2020.07.29.

Határon átnyúló program az agrobiznisz fejlesztéséért

Gazdaság

A határ menti övezet rendkívül kedvező földrajzi és meteorológiai feltételekkel rendelkezik, melyek elengedhetetlenek a mezőgazdasági termelésben. E potenciált azonban még nem használták ki teljes mértékben. A kiválasztott földterület tulajdoni felépítése szintén kedvezőtlen, hiszen figyelembe kell venni azokat a kisebb birtokokat is, melyek nem rendelkeznek elegendő munkaerővel és hatákony gépekkel, azaz nem tudják megfelelően kihasználni meglévő forrásaikat.

Article image
2020.07.29.

A szabadkai Műszaki Szakfőiskola, a zentai „Pro Sceincia Naturae” és a magyarországi T.G. School a „Határon átnyúló augrobiznisz fejlesztő program— C-AGRO-Dev” elnevezésű IPA projektum keretein belül az elmúlt két év során egy egyedülálló, az agrobiznisszel foglalkozó oktatási és informálási programot indított, melynek célja, hogy növelje a családi birtokok, illetve a mezőgazdászok versenyképességét és tudását. A kompetecnia szintjének növelése egyaránt vonatkozik a vállalkozásokra és a technika, valamint a technológia elsajátítására is, melyek lehetővé teszik az információs technológiák felhasználásának magasabb szintjének elérést, valamint a fenntartható vállalkozások biztosítását is a mezőgazdaság területén.

Annak érdekében, hogy a projektum elérje a célját, a partnerek létrehoztak egy internetes platformot, kutatásokat végeztek, számos edukatív jellegű tartalmat fejlesztettek ki, és több műhelymunkát is szerveztek. Emellett lehetővé tették az olyan adatokhoz való hozzáférést is, melyeket a felállított agrometeorológiai állomásokról, és a projektum keretein belül beszerzett felszerelésekből kaptak.

A Műszaki Szakfőiskola specifikus feladatokkal ellátott partnerként vett részt a projektumban, hiszen többek között megvizsgálta a mezőgazdaságban megtalálható megújuló energiaforrások jelenlegi helyzetét, fejlesztette a kutatási terveket, létrehozta a fejlett kutatmunkákon alapuló multimédiás környezetet, illetve farmereknek szóló elméleti és gyakorlati képzést is szervezett.

Az edukatív tartlalmak fejlesztésének első lépését a kutatás, azaz a Vajdaságban megtalálható megújuló energiaforrások potenciáljairól szóló tanulmány kidolgozása jelentette. A kutatás a meteorológiai adatok analizálásával kezdődött, mely során megvizsgálták a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit. A nap, szél és a geotermális energia, valamint a biomassza olyan megújuló energiaforrásoknak bizonyultak, melyeket potenciálisan megfelelő módon tudunk felhasználni a térségben, pénzügyi és fenntarthatósági szempontból egyaránt. A szerb és magyar nyelven elérhető tanulmány részletes leírást ad a megújuló energiaforrásokról, valamint tartalmazza a megfelelő döntések meghozatalához szükséges adatokat.

A kutatások eredményei alapján a felsőokatási intézmény szakértői fejleszteni tudták a terveket, melyek közelebb hozhatják az érdeklődő mezőgazdászokat a megújuló energiaforrásokhoz.

A tervek kidolgozását követően megkezdték az edukatív jellegű tartalmak fejlesztését. Összesen négy, szerb és magyar nyelvű modult hoztak létre, melyek témája a megújuló energiaforrások voltak. A modulok a következők: szélenergia, napenergia, geotermális energia és biomassza.

Annak érdekében, hogy az edukatív tartalmakat minél közelebb hozzák a célcsoporthoz, május és június folyamán számos, kétnyelvű képzést szerveztek, melyeket a koronavírus járványra való tekintettel online tartottak meg.

A prjektum 2018 július 1-től 2020 június 30-ig tartott. Költségvetése 334.449 euró volt, melyből az Európai Unió 284.281 eurót biztosított.