17.01.2021.

Забрањено је качити огласе на живо дрво

Вести

Градоначелник Питвароша фејсбук-поруком опомиње грађане.

17.01.2021.

Грађани на стаблима дрвећа у селу траже нестале маце и продају прасад. Тибор Радо, градоначелник места Питварош у Жупанији Чонград, упозорио је грађане фејсбук-поруком на важећу владину уредбу према којој је забрањено да се огласи причвршћују на стабло ексером или прибадачом. Изглед средине наружују једном истакнути папири које одстрањују само киша и ветар.