24.03.2020.

У Баји више пријављених за пружање помоћи, него за помоћ

Вести

До сада је десет лица користило помоћ самоуправе, то јест тражило је градску помоћ и остало код куће.

24.03.2020.

Ово је омогућено у вези са ванредном ситуацијом изазваном корона вирусом да лица која су напунила 70. годину, а немају други начин да реше неопходне набавке за живот.

Заинтересовани су захтев за помоћ могли да поднесу електронским путем, као и преко више установа. Стари – пише baon.hu – углавном траже помоћ за снабдевање храном и лековима. Ово им не прави додатне трошкове, морају да плаћају само трошкове оправдане фактуром, рачуном. Лица која пружају помоћ снабдевена су личном картом са фотографијом, печатом и потписом, задатак обављају сарадници Друштва Baja Marketing. За овај задатак траже се и волонтери, до сада је пријављено стотинак цивила. И даље се примају волонтери који као заштитни прибор добију рукавице и маску.