26.09.2020.

У Кечкемту је почела изградња Хотела Aqua

Туризам

Због инвестиције која се реализује поред Купалишта у Кечкемету, део паркинга је затворен.

26.09.2020.

Према информацијама портала keol.hu, Пројекат „Хотел Aqua у Кечкемету“ реализује се у потпуности сопственим снагама: не користи ни државну, а ни подршку локалне самоуправе: његова вредност износи једну милијарду форинти. Супериор хотел са три звездице, који се неће такмичити са услугама купалишта у Кечкемету, према очекивањима, изградиће се до краја следеће године. У финансирању поменуте инвестиције једна финансијска институција подржава инвеститора са роком отплате од десет година, а инвеститори су прихватили да ће зграду најмање 25 година користити за хотел. Хотел на три нивоа ће имати четрдесет једну собу. Пројектом су предвиђене и породичне собе које могу да се споје, као и собу за људе са препрекама у кретању. Хотел ће имати непосредну везу са бањом, али имаће и сопствени улаз. Инвеститори су били сагласни да ће користити и обновљиву енергију у згради. За то ће имати соларне колекторе, а желе да искористе и метан, који се из бање испушта у ваздух.