07.09.2022.

Туристи су се вратили у Војводину

Туризам

Највише гостију примају Нови Сад и Суботица.

07.09.2022.

У Војводину је 2022. стигло седамдесет одсто више гостију него претходне године. Значајно је повећан број и српских и страних туриста. У првих седам месеци ове године покрајину је посетило 176.000 страних и 200.000 домаћих туриста. Две најпопуларније туристичке дестинације су Нови Сад и Суботица.