15.09.2020.

Одређено је туристичко подручје Сегедина

Туризам

Заједно са шест других насеља, на основу владине одлуке основано је туристичко подручје Сегедина са седиштем у Сегедину.

15.09.2020.

Поред Сегедина, овом подручју припадају и Ходмезевашархељ, Мако, Морахалом, Опустасер и Шандорфалва, као и Мезехеђеш из жупаније Бекеш. Приоритетна туристичка подручја могу добити већу пажњу и при одређивању развојних праваца туризма у будућности. Једанаест новостворених подручја могу бити основа и за алокацију ресурса за развој туризма. Овај концепт такође може помоћи да се обезбеди да, поред Сегедина, који игра водећу улогу у региону, подршку добију и туристичке, културне и забавне атракције других насеља.

Поред туристичких регија, одлука је донета и о тринаест приоритетних јавних туристичких инвестиција. Међутим, жалосно је што се ниједно приоритетно подручје не налази источно од Дунава. Велика већина државних туристичких инвестиција налази се на језеру Балатон.