26.06.2020.

Бач-Кишкун: тако су се мењале навике путовања

Туризам

Урађено је анкетирање у Жупанији Бач-Кишкун о променама обичаја путовања у вези са корона вирусом.

26.06.2020.

Упитник је попунило 271 лице, а око 86 процената укупног броја испитаника било је из Жупаније Бач-Кишкун. Епидемија COVID-19 ће код 61 посто анкетираних променити досадашње навике путовања, па би у 2020. години 78 процената изабрало дестинацију у Мађарској. Испитаници који би у Мађарској као циљ путовања изабрали Жупанију Бач-Кишкун и које интересују знаменитости ове жупаније, већ су раније били у Жупанији. Највише њих је боравило од једног до три дана са породицом, и према њиховом мишљењу овде су жупанијска гастрономија, гостопримство и бање изузетно добри. Лечење, туре и информисање су добили средњу оцену. Више од 140 анкетираних сматра да је важно да могу активно да испуне слободно време. Међу вредностима истакнуто место заузима могућност психичког освежења, а то очекује скоро 48 посто анкетираних.