14.01.2020.

Центар Новог сада ускоро у новом руху

Вести

Са циљем да се побољша функционалност, естетика и атрактивност најужег центра града, као дела урбанистички и културно заштићеног старог градског језгра, Град Нови Сад ће током ове године приступити уређењу јавних површина на овом локалитету.

Article image
14.01.2020.

Како је објављено на званичном сајту Града, новисад.рс, због величине и комплексности самог простора, пројектовање и реализација подељени су по зонама, а тренутно се приводи крају израда техничке документације за прву фазу уређења дела градског језгра. Прва фаза, за коју је исходована грађевинска дозвола, обухвата зону Позоришног трга, Успенске улице и дела пролаза између Српског народног позоришта и Тржног центра „Аполо“. Уређење овог урбаног фрагмента подразумева партерно и хортикултурно уређење, реконструкцију подземних инсталација, изградњу јавног и декоративног осветљења и постављање урбаног мобилијара. Поред планске документације, основ за пројектовање представљају и награђени радови са Урбанистичко-архитектонског конкурса који је спровела Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције. По комплетном завршетку пројектне документације, приступиће се спровођењу јавне набавке за извођача радова за прву фазу уређења дела градског језгра, како би се већ током ове године омогућио много лепши и пријатнији амбијент у самом центру, а самим тим и привлачнији за све туристе који посећују овај град.