16.11.2019.

Саветовање градоначелника Жупаније Бач-Кишкун

Вести

Први форум градоначелника у новом изборном циклусу у организацији Самоуправе Жупаније Вач-Кишкун одржан је у Хотелу Sheraton у Кечкемету.

16.11.2019.

На Стручном скупу су и овога пута разматране теме у вези са овим подручјем, а скуп је, осим за двадесет осам новоизабраних градоначелника, али и за деведесет једног руководиоца насеља који су остали на дужности, пружио низ корисних информација. Председник Жупаније Ласло Ридег је изнео да је жупанијска самоуправа у протеклих пет година учинила све да градоначелницима у њиховом раду пружи највећу и најсвестранију помоћ у обављању њихових функција. Једна од најважнијих тема протеклих година била је реализација Оперативног програма просторног и урбаног развоја. О актуелностима ове теме је известио Чаба Сабо, начелник Сектора Министарства финансија. Учесници су имали прилике да чују и о искуствима Програма „Мађарско село“, о одвијању прекограничних програма ИПА, али и о раду Савеза за рекреацију Жупаније Бач-Кишкун.