17.10.2020.

Осавремењавање енергетске мреже: штите се и птице

Вести

Европска инвестициона банка и MVM акционарско друштво за електричну енергију Мађарске склопили су уговор о кредиту за осавремењавање и проширење електродистрибутивне мреже југоисточне Мађарске .

17.10.2020.

Инвестицијом ће MVM-у бити омогућено да тестира интелигентне системе за мерење потрошње, очува квалитет услуга, испуни све већу потражњу за електричном енергијом унутар регија, побољша поузданост свог дистрибутивног система, као и да интегрише нове обновљиве објекте за производњу енергије за око 785 хиљада клијената у жупанијама Бач-Кишкун, Бекеш, Чонград-Чанад и Пешта. Током инвестиције, у сарадњи са Удружењем орнитолога Мађарске, водиће се посебна брига о заштити локалних птичјих врста, укључујући и замену електричних водова изнад земље кабловима испод земље, као и насељавање посебних објеката за заштиту птица. У Кишкунмајши и Бекешчаби се тестирају нови системи за мерење потрошње електричне енергије.