02.07.2020.

Улагања у криминалистику на Великој јужној равници

Наука

У Сегедину, Морахалому и Кечкемету су вршена улагања у оквиру којих, уз учешће Универзитета у Сегедину су развијени детектор људског мириса и средства за бележење мириса на основу нанотехнологије.

02.07.2020.

Циљ програма био је допунити традиционалне форензичке поступке технологијом и методом детекције мириса на терену која првенствено подржава откривање и хватање остатака људског мириса на месту кривичног дела.

Према саопштењу Универзитета у Сегедину, у оквиру пројекта који је делом финансирала држава а делом ЕУ, у укупној вредности од 566 милиона форинти, развијене су две сензорске матрице осетљиве на људски мирис, материјал за снимање мириса на бази нанотехнологије, прототип за детекцију и снимање мириса, један софтвер за надзор и 5Д програм за моделирање и документовање виртуелног увиђаја.

Поред детекције мириса на молекули, нови систем је погодан и за упоредну анализу, снимање, сигурно складиштење и накнадну обраду.