25.04.2022.

Студијски излет на депонију отпадне воде

Наука

Добро је када ученици стичу непосредне доживљаје о вези човека и природе.

25.04.2022.

Постројења у Кечкемету друштва Бачвиз АД пречишћавају отпадне воде сто десет хиљада грађана и неколико предузећа. Ученици су разгледали таложнике, сазнали су шта се поново користи од материјала који се налазе у отпадној води, како се враћа у природу пречишћена отпадна вода. Чули су и добро и лоше о томе како се људи односе према канализационом систему. Обично се смањује коришћење воде. Међутим, неки у тајности одводе и кишницу у канализацију, чиме се преоптерећује систем.