28.04.2022.

Стање насипа испитује се георадаром

Наука

На овакав начин не морају да се отварају и тиме ослабе заштитни објекти.

28.04.2022.

Истраживачи Универзитета наука у Сегедину и стручњаци Дирекције за водопривреду Доњег Потисја стање насипа Тисе и Мориша испитују георадаром. „У мирно доба“ важно је испитати стање заштитних објеката, колики им је капацитет за случај поплаве. Раније су се насипи бушили да би се видело у каквом су стању изнутра, а данас се користе модерни инструменти без интервенција.