15.01.2022.

Први велики развојни подухват у сегединском Парку Science

Наука

Биће дом start-up предузећа везаних за Инкубатор и Ласерски истраживачки центар.

15.01.2022.

Први објекат научног парка који ће се изградити око Ласерског истраживачког центра ЕЛИ АПС, зграда Инкубатора Универзитета наука у Сегедину предата 11. јануара, некада је била руска касарна. Инкубатор ће радити као седиште Центра истакнутих за молекуларну медицину Мађарске, а ускоро ће се градити и нова истраживачко-развојна зграда – за Центар компетенције индустрије возила. У плану је и подизање стамбених зграда кампуса за смештај истраживача и студената.