30.11.2019.

Новокнежевачка школа учествује у пројекту „Квалитетно образовање за све“

Наука

Основна школа “Јован Јовановић Змај” из Новог Кнежевца одабрана je за учешће у пројекту “Квалитетно образовање за све” коју заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе.

30.11.2019.

Новокнежевачка школа одабрана је међу 40 других школа ( 25 основних и 15 средњих). Пројекат има за циљ да промовише квалитетно образовање за све, кроз пружање подршке школама у напорима ка уклањању предрасуда, дискриминаторног понашања, као и превенцији насиља и промоције инклузивне културе. Управа школе изразила је задовољство због учешћа у овом значајном пројекту. Како преноси центар за информисање Нови Кнежевац, новокнежевачка основна школа конкурисала је за учешће у овом пројекту почетком октобра, а одлуку о учешћу је подржао и школски Савет родитеља. Пројекат “Квалитетно образовање за све” представља трогодишњу активност коју заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а у оквиру заједничког програма под називом “Horizontal facility for western Balkans and Turkey 2019-2022”. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.