29.01.2022.

Могуће решењe за одлагање радиоактивног отпада

Наука

Сегедински ласерски истраживачки центар ради на скраћивању периода полураспада.

29.01.2022.

Један од највећих проблема употребе нуклеарне енергије представља одлагање радиоактивног отпада насталог радом нуклеарних електрана. „ЕЛИ-АЛПС“ центар за ласерска истраживања у Сегедину, у кооперацији са другим научноистраживачким центрима, истражује како се може значајно скратити период полураспада радиоактивног зрачења. Први експерименти пружају обећавајуће резултате.