19.03.2020.

И Универзитет у Сегедину помаже учење на даљину за ђаке

Наука

И ова високошколска установа доприноси олакшавању учења на даљину које је уведено због вируса корона, својим материјалима помажу ђацима нижих разреда основне школе.

19.03.2020.

Група за истраживање теорије образовања Универзитета у Сегедину отворила је своје банке задатака за дијагностичко мерење. Тестове намењене за мерење постепено претварају у задатке за вежбање за школску децу – саопштено је са овог Универзитета.

У модулу наставничких тестова „eDia” наставници могу да саставе своје тестове, серије задатака за проверу знања и вежбање. У модулу тестова eDia за обданишта за овај узраст су на распологању серије задатака за проверу и развој знања. Систем „eLea” пак садржи разне развојне вежбе.

На основу потреба и реакција наставника модули се континуирано прилагођавају и развијају да би у овој ситуацији што више одговарали потребама наставника и ученика.