06.07.2024.

Врата Пустаре

Наш регион

У Бугацу је отворен визиторски центар.

06.07.2024.

Ко би поверовао да је у Међуречју Дунава и Тисе које се данас претвара у пустињу, пре две стотине година било много језера. Другачији је био крај, а другачији и начин живота овдашњег живља. Национални парк „Кишкуншаг“ је у Бугацу отворио Визиторски центар „Врата Пустаре“, где је постављена изложба о прошлости и садашњости Пешчаре. Посебно је интересантан део који приказује данашње прилике, инвазивне врсте - као што су циганско перје, багренац, бођош и пајасен - које се рапидно шире.