15.03.2023.

Управљање атмосферским водама

Наш регион

У Баји ће се повезати канализационе цеви.

15.03.2023.

До сада за време обилних киша у Доњeм граду Баје канализационе цеви за кишницу нису могле да одводе воду. Сада су од расположивог локалног посланичког финансијског оквира од три милиона форинти - где је то било потребно – очишћене и изграђени су бетонски потпорни зидови. Прочишћене су и запушене пропуснице, тако да у случају већих киша, вода неће проузроковати невоље, јер ће доспети до месног језера Бара и биће задржана на територији овог дела града.