17.09.2020.

У Суботици и Сенти легализовани објекти у јавној својини у оквиру програма Европске уније

Наш регион

Представљањем постигнутих резултата, окончан је пројекат „ Само правно заокружена јавна својина је добра јавна својина“ на којем су партнери били Град Суботица и Општина Сента.

17.09.2020.

У оквиру пројекта, у Суботици је озакоњено 88, а у Сенти 20 нелегалних објеката у јавној својини, 20 је етажирано, а осам брисано из регистра. У Сенти је такође усаглашена евиденција за 659 објеката. Од око 7.000 нелегалних објеката у овој општини, чак 1.800 је у јавној својини. Град Суботица, који је био и координатор пројекта, урадио је геодетску и пројектно-техничку документацију за 88 објеката у јавној својини, озаконио их и у пуном капацитету укњижио као власништво Града. Од овог броја легализација је урађена за 50, етажирање за 15 објеката, а брисано их је 23. Овим поступком локална самоуправа стекла је право својине над њима, што даље отвара могућност за улагање. У Суботици је евидентирано око 250 нелегалних објеката у јавној својини, а осим што је велики број легализован овим путем, и Градска управа је из буџета легализовала још око 50, чиме је почетна цифра преполовљена, објашњава саговорница. Пројекат је реализован у оквиру програма Еxchange 5 који финансира Европска унија, трајао је 21 месец, а његова укупна вредност била је 240.000 евра. Циљ је био повећање ефикасности и транспарентности јавне управе у ове две локалне самоуправе.