27.06.2024.

Пребројавање рода

Наш регион

Недовршени објекти и депоније смећа нуде повољно станиште за беле роде.

27.06.2024.

У Србији се пребројавају беле роде. Орнитолошко удружење користи и помоћ становништва. Испоставило се да се најбројније војвођанске колоније рода налазе у близини депонија смећа или на напуштеним градилиштима. На таквим местима налазе обиље хране и могу безбедно да полажу јаја на високим стубовима.