29.09.2022.

Последњи попис становништва

Наш регион

Како у Мађарској, тако и у Србији, становништво се пребројава у октобру.

29.09.2022.

Највероватније ће садашњи попис становништва бити последњи у којем ће се од грађана лично узимати подаци. Како у Мађарској, тако и у Србији, попис становништва који је због епидемије ковида морао бити одложен, одржаће се у октобру. Подаци се већ и сада могу дати путем интернета, али оне који то не учине, пописивачи ће на месту пребивалишта лично посетити. За десет година за тим вероватно неће бити потребе, сумирањем евидентираних података ће моћи да се постигне циљ.