26.11.2023.

Поново долазе ловци

Наш регион

У Суботичким шумама је успостављен фонд јелена лопатара и муфлона.

26.11.2023.

На почетку инвазије миграната, 2015. године, у Суботичким шумама порушене су ограде за задржавање дивљачи на једном месту. Многе животиње су побегле и одлутале, а преостала дивљач је генетски девастирана. Из Чешке и Словачке су прибављене женке, ограде су поново подигнуте и проширене. Формирано је озбиљно бројчано стање за одстрел, те се у шумама Суботичке пешчаре поново може покренути комерцијални лов.