11.01.2019.

Подручје Мархајараша у Мадарашу је добило заштиту

Наш регион

Општина Мадараш се налази у жупанији Бач-Кишкун, а јужно од ње је нетакнутој природи блиско подручје под називом Мархајараш код Мадараша где живи велики број животињских и биљних врста.

11.01.2019.

Мархајараш код Мадараша се налази на лесном подручју бачке равнице. Према речима Дирекције Националног парка Кишкуншаг: највеће природне вредности овог подручја су еколошке заједнице травњака, међу њима посебно лесови пустињски ритови, пешчане степе и прелазне еколошке заједнице лесових пустињских ритова, остатака ритовских мочвара. Мархајараш је заштићена животна средина за безброј врста биљака и животиња, какви су гороцвет, многоцветни пупавац, пругасти шафран, илирски љутић, позни маслачак, скакавац акрида унгарика, мамутска оса, барска корњача, ћук, пупавац, пчеларица, модрована, сиви сврачак, утина, степска трептељка.

На иницијативу општине Мадараш, уз подршку Дирекције Националног Парка Кишкуншаг, успело је да за мање од годину дана ово подручје добије статус заштићене природе, а његово подручје од 40 хектара је слободно за посете.