15.02.2024.

Подршка дефицитарним занимањима

Наш регион

У Сенти недостају и високообразовани кадрови.

15.02.2024.

Студенти из Сенте који се школују у високошколским установама, а прихватају да се после дипломирања запосле у Сенти, добиће девет хиљада динара стипендије. За износ који ће исплаћивати Скупштина општине могу да конкуришу студенти машинства, медицине, ветерине, права и економије.