09.10.2019.

Пецарошке воде у жупанији Чонград су обогаћене шаранима и деверикама

Наш регион

Како би се поставили темељи за добар улов наредне године, почетком октобра у риболовне воде жупаније Чонград су уведене велике количине дво- и трогодишње рибе.

09.10.2019.

У резервоар поточића Мати који се налази у близини Сегедина пуштено је укупно око 11,5 метричких центи деверика и буцова, а захваљујући овој новој колични риба од 2020. године риболовци ће моћи да наиђу на рибе које се овде размножавају и расту.

И за реке ове жупаније –Тису, Тројни Кереш и Мориш – било је довољно количине двогодишњих шарана. Према њиховој тренутних величини, жупанијски рибљи фонд је повећан са 40 метричких центи шарана.

Претходни узгој риба је обављен у једном рибарском газдинству такође са Велике јужне равнице. Долазак нове количине рибе и њихово пуштање у воду пратио је и тим званичних рибочувара Удружења риболоваца из жупаније Чонград. Списак евидентираних риболовачких вода и површина под рибарским газдинствима у жупанији Чонград се налази овде.