29.01.2024.

Обнављање путева у Војводини

Наш регион

Избалансиранији прелаз границе на граници Мађарске и Србије.

29.01.2024.

Развој граничних прелаза Келебија и Бачки Брег допринеће растерећивању прелаза Реске. У Мађарској код Мохача се гради мост на Дунаву, преко њега ће се лако приступити са ауто-пута М6 граничном прелазу Сантово-Бачки Брег. Нови магистрални пут у изградњи „Осмех Војводине“ у правцу Запад-Исток између Кикинде и Бачког Брега учиниће овај правац привлачним са мађарске стране.