25.01.2020.

Квалитет ваздуха је опет лош

Наш регион

Понављајући проблем: Квалитет ваздуха поново се погоршао у десетак мађарских насеља. Кечкемет и Сегедин спадају у градове са лошим квалитетом ваздуха.

25.01.2020.

Према Националном центру за јавно здравље, деца, старије особе, будуће мајке и хронични оболели могу да имају респираторне симптоме када је лош квалитет ваздуха, па им се стога не саветује физичка активност напољу или ходање прометним путевима. Осетљива популација може да доживи респираторне симптоме чак и кад је лош квалитет ваздуха и може очекивати да ће им се постојећи симптоми погоршати.

Стручњаци скрећу пажњу да је и неправилно ложење код становништва одговорно за високу концентрацију аеросол честица малог размера (ПМ10 фракције по метру), због тога је битно придржавати се постојећих правила. Ваздух великих градова одређује и саобраћај, тако је у интересу свих нас да јавни превоз ставимо увек испред превоза сопственим возилом: