11.02.2024.

Конкурс за дизајнирање папуча

Наш регион

Популаризује се израда и ношење традиционалних сегединских папуча.

11.02.2024.

Право да учествују на конкурсу за вез горњег дела папуча, који су расписали Фондација за сегединске папуче, Савез удружења народне уметности и Дом традиције, имају они који се баве народном примењеном уметношћу и занатлије. Циљ ове иницијативе је да се популарише израда и ношење традиционалних сегединских папуча које се налазе на листи Националне културне баштине УНЕСКА. Учесници конкурса треба да извезу и пошаљу једне папуче са традиционалним и једне са иновираним везом.