28.09.2021.

Гради се трећи мост код Сегедина

Наш регион

За сада неће имати железнички мост.

28.09.2021.

У шпицу је онемогућен саобраћај између Сегедина и Новог Сегедина. Сада је у Службеном листу Европске уније коначно објављен конкурс о изградњи трећег – дуго жељеног – сегединског моста. Нови мост ће као наставак Великог булевара премостити Тису у дужини од 470 метара, имаће два пута по две траке. Европска унија не подржава градњу железничког прелаза на њему, али доњи строј ће бити погодан за касније железничко проширење. И даље се не зна до када ће се завршити.