27.03.2024.

Гради се аутопут Београд-Зрењанин-Нови Сад

Наш регион

Извођач радова је кинеска фирма, пут ће укључити јужне делове Затисја у мрежу брзих путева.

27.03.2024.

Аутопут се гради на линији Београд-Панчево-Опово-Жабаљ-Зрењанин-Нови Сад и он ће јужне крајеве Баната укључити у мрежу брзих путева. Изградиће се укупно четири моста, по један мост преко Тисе и Бегеја, а два моста на Тамишу. Постојали су планови и према северном Банату, „банатски пут“ у правцу Кикинде, тромеђе Мађарске, Румуније и Србије, као и Деске, а са мостом на Моришу би се повезао са аутопутем М43. За сада нема наговештаја да је у том интересу учињен напредак.