31.01.2023.

Дрворед платана у Фекетићу

Наш регион

Сађење дрвећа су подржали Удружење пољопривредника и Општина Мали Иђош.

31.01.2023.

Крајем јануара, у Фекетићу на путу који повезује Бечејски пут и Индустријску зону, посађено је четрдесет претходно узгојених платана. Осим што пружа хладовину, дрворед штити и тло, зауставља ветар, а обезбеђује и станиште многобројним живим бићима. Рад су обављали чланови Удружења пољопривредника, а у трошковима за набавку расада учествовала је и Самоуправа општине Мали Иђош.