25.03.2024.

Дан отворених врата

Наш регион

Будући студенти су се информисали шта се учи на Високој техничкој школи струковних студија у Суботици.

25.03.2024.

На Високој техничкој школи струковних студија у Суботици одржан је Дан отворених врата. У овој установи постоји могућност студирања машинства, електротехнике, мехатронике, информатике и инжењерског менаџмента. Будућим студентима је путем презентација и практичних радионица представљено на шта могу да рачунају. Наглашено је да индустрија ових простора нуди завршеним студентима одличне могућности запошљавања, добру зараду и извесну каријеру.