28.05.2021.

Андор Дели би укинуо редове камиона на граници

Наш регион

У земљама које чекају на приступ Европској унији требало би отворити дигиталне системе промета робе.

28.05.2021.

На спољашњим границама Европске уније стоје километарски редови камиона, превозници робе често чекају и више дана. Наиме, земље изван Европске уније не могу да користе дигиталне базе података промета робе Заједнице. Посланик у Европском парламенту Андор Дели, пореклом из Војводине, сматра да би и кандидатима за приступање Унији требало омогућити да користе заједничке системе Уније.