31.08.2021.

Акција спасавања рибе у Војводини

Наш регион

Спасавају из бара рибљу млађ осуђену на угинуће, премештајући је у Дунав и Саву.

31.08.2021.

ЈП “Војводинашуме” је ораганизовало акцију спасавања ситне рибе и рибље млађи, под називом “Милион јединки рибље млађи у 2021. години вратимо Дунаву и Сави”. Овом јавном предузећу припада скоро 400 хектара водених површина, које су већином мала мочварна језера без отицања, баре, те је у њима рибља млађ осуђена на угинуће. Она се спасава мрежама и пребацује у токове Студве, Саве и Дунава.