22.11.2021.

Жупанијске Прима награде - на опште задовољство

Култура

У Жупанији Чонград-Чанад одликоване су популарне личности и организације.

22.11.2021.

Пред крај сваке године, у Мађарској и у жупанијама додељују се локалне Прима награде. У Жупанији Чонград-Чанад поменута награда је додељена Фондацији Агота, Интензивном дечјем одељењу Клиничког центра, као и Зоолошком врту у Сегедину. Фондација Агота подржава младе који живе у домовима, односно угрожену омладину, Интензивно дечје одељење обавља посао за дивљење очувањем живота веома болесне деце, а Зоолошки врт нуди редовне програме како младима, тако и старијима формирајући на тај начин приврженост природи.