16.11.2021.

Ученички круг ромске националне мањине у Кишкунхалашу

Култура

Главни је циљ подршка учењу.

16.11.2021.

У Мађарској је у Кишкунхалашу основан први ученички круг ромске националне мањине. Иницијатор је био подградоначелник Чаба Сич, а у организацију су разне школе из Халаша делегирале ученике који ће деци Ромима помагати у учењу. Инклузија Рома и до сада има спектакуларне резултате, смањена је незапосленост, а успело је и обнављање кућа многим ромским породицама. Кључ наставка је да што више ученика ромског порекла наставља са средњошколским и високошколским образовањем.