05.09.2023.

Дани очувања традиције у Суботици

Култура

У мултикултуралности Суботице негује се и наслеђе Срба.

05.09.2023.

У Суботици су почели Дани очувања традиције, на којима ће се овога пута у светлу рефлектора налазити српска традиција. Током историје, Срби су са више територија долазили у Суботицу, а свака група је понела са собом културу свог места порекла. У знак мултикултуралног приступа, одржаће се и манифестације на мађарском, буњевачком и хрватском језику.